Δεκέμβριος 11

Δικαστική απόφαση για αναγνώριση σε αποχωρούντα υπάλληλο της ΑΤΕ του δικαιώματος στην αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 1281/2013 Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Το ποσό που.

Δεκέμβριος 11

Νέα θετική απόφαση για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων) επί ανακοπής που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 186/2014 απόφασή του έκρινε ότι υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αναδρομικά αναγνωρίσθηκε ότι κατείχε ανώτερο βαθμό, δικαιούται αναπροσαρμογή της αποζημίωσης απόλυσής του από την Εκκαθάριση. Το ποσό ξεπέρασε τις 17000 ευρώ.

Δεκέμβριος 11

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων) επί ανακοπής που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 28/2014 απόφασή του έκρινε ότι υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αναδρομικά αναγνωρίσθηκε ότι κατείχε ανώτερο βαθμό, δικαιούται αναπροσαρμογή της αποζημίωσης απόλυσής του από την Εκκαθάριση. Το ποσό ξεπέρασε τις 26000 ευρώ.

Ιούλιος 26

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΑΤΕ (ΗΔΗ ΣΕΤΑΠ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΓΑ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΑΤΕ (άρθρο 16) τα μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν για συνταξιοδότηση δικαιούνται να λάβουν από τον Σύλλογο την παροχή που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο με βάση τις αποδοχές τους και τον χρόνο προϋπηρεσίας. Αντίστοιχη παροχή προβλέπεται και από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που οι τρείς Σύλλογοι (ΣΕΠΑΤΕ, ΣΥΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ) είχαν.

Μάρτιος 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΑΤΕ

Στις 16.1.2014 συζητήθηκαν και συνεκδικάσθηκαν οι αιτήσεις των Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ και του ΤΥΠΑΤΕ με τις οποίες ζητήθηκαν: 1. Ο διορισμός προσωρινής Διοίκησης στο ΤΥΠΑΤΕ (με την αίτηση των Συλλόγων Συνταξιούχων), και 2. Η διάλυση και η εκκαθάριση του ΤΥΠΑΤΕ στο σύνολό του (περιλαμβανομένων των λογαριασμών ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ).

Φεβρουάριος 25

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11055.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Είναι γνωστό ότι με την απόφαση 11055/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) επιδικάσθηκε προσωρινά υπέρ των υπαλλήλων του ΤΥΠΑΤΕ το ποσό των 213.000 ευρώ και αφ’ετέρου διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση χρηματικών κεφαλαίων του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) προς εξασφάλιση απαιτήσεων των εργαζομένων στο κλάδο υγείας του ΤΥΠΑΤΕ.

Φεβρουάριος 25

ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1.8.2013

1. Με την καταγγελία των συμβάσεων όλων των υπαλλήλων της ΑΤΕ  από τον εκκαθαριστή, αυτόματα ανέκυψε το ζήτημα αν το ΤΥΠΑΤΕ έχει ή όχι μέλη και συνακόλουθα αν έχει ή όχι νόμιμη Διοίκηση.  Είναι γνωστό ότι τα πρόσωπα που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ της 10.6.2010,   και ανέλαβαν την διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ από.