Μάιος 25

Απόφαση επι υποθέσεως ανακοπής πλειστηριασμού

Με την υπ αρ 1116/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος μας και ακυρώθηκε κατασχετήρια έκθεση της ακίνητης περιουσίας του την οποία του είχε κοινοποιήσει εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων και δάνειων

Απρίλιος 27

Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυριου επι υποθέσεως ασφαλιστικών μέτρων

Με την υπ αρ 10/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυριου απορρίφθηκε αίτηση ναυτικού ομίλου ο οποίος ζητούσε να αναγνωρισθεί ως νομεας παραλιακής έκτασης ιδιοκτησίας εντολεος μας

Νοέμβριος 21

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής

Με την υπ’αρ. 11476/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και υποχρεώνεται να καταβάλει ο αντίδικός του ποσό 48.347 ευρώ λόγω συμβάσεως δανείου.

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έπι ασκηθείσας ανακοπής

Με την υπ αρ 432/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 49.000 ευρώ

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών επι ασκηθείσας ανακοπής

Με την υπ αρ 433/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 12.000 ευρώ

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών επι ανακοπής

Με την υπ αρ 306/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 15.000 ευρώ

Σεπτέμβριος 12

Θετική Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ανεστάλη η δεκαήμερη σφράγιση μεγάλης επιχείρησης εστίασης η οποία (σφράγιση) είχε διαταχθεί από το τοπικό αστυνόμικο τμήμα καθώς πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής

Αύγουστος 21

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αποζημίωση αποχώρησης

Με την υπ’αρ. 236/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό 2 εντολέων μας, πρώην εργαζομένων της ΑΤΕ ΑΕ, και αναγνωρίσθηκαν ως πιστωτές της Εκκαθάρισης για ποσά 56.000 και 45.000 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση αποχώρησης.