Ιανουάριος 14

Τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως Εφετείο) με την υπ’αριθμ. 40/2020 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 14 εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν απο το Ταμείο Πρόνοιας τους, εφάπαξ λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό.

Νοέμβριος 29

Απόφαση του Αρείου Πάγου επί εργατικής υποθέσεως

Με την υπ’ αριθμ. 1390/2019 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει πρώην εργοδότρια εντολέος μας, με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου Αθηνών που τον είχε δικαιώσει επί εργατικού ζητήματος

Νοέμβριος 11

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί υποθέσεως εφάπαξ προαγωγής

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 5290/2019 απόφαση Του έκανε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 16 εντολέων μας οι οποίοι ζητούσαν να υποχρεωθεί το Ταμείο Πρόνοιάς του να τους καταβάλει αυξημένο εφάπαξ λόγω της προαγωγής τους σε ανώτερο βαθμό στο τραπεζικό ίδρυμα που υπηρετούσαν.

Νοέμβριος 11

Αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Με απόφασή του της 1ης Νοεμβρίου 2019 το Ζ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την έφεση που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέος μας ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για μη καταβολή αποζημίωσης σε πρώην εργαζόμενό του. Με την απόφαση έγινε δεκτό ότι ο εντολέας μας τελούσε σε δικαιολογημένη αμφιβολία όσον αφορά το.

Νοέμβριος 11

Τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ως Εφετείου) για υπόθεση εργατικής διαφοράς

Με την υπ’ αριθμ. 13733/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εφέσεων) έγινε δεκτή η έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και του επιδικάσθηκε το σύνολο του αιτούμενου με την αγωγή ποσού των 12.000 ευρώ για εργατικές απαιτήσεις του απο τον πρώην εργοδότη του.

Ιούλιος 17

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εταιρικής διαφοράς

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) με την υπ αριθμ. 2584/2019 απόφασή Του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκήσει εταίρος μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας κατά του συνεταίρου του και εντολέος μας για δήθεν οφειλόμενα ποσά απο εταιρικές συναλλαγές. Το Δικαστήριο καταδίκασε, επίσης, τον αντίδικο στην δικαστική δαπάνη του εντολέος μας την οποία όρισε στο ποσό των.

Ιούνιος 22

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή εφάπαξ προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1226/2019 απόφασή Του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό δύο εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν απο το Ταμείο Πρόνοιας εφάπαξ ανώτερου βαθμού λόγω προαγωγής. Το Δικαστήριο επιδίκασε 41.000 και 23.000 ευρώ αντιστοίχως ενώ κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφαση για 10.000 και 6.5000 ευρώ.

Ιούνιος 14

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως αγωγής αποζημίωσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) με την υπ’αριθμ. 1090/2019 απόφασή του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκηθεί απο δεκάδες μετόχους κατά εντολίδος μας κτηματικής εταιρείας με την οποία ζητούσαν την κατάτμηση ενός απο τα μεγαλύτερα μετοχοποιημένα κτήματα της χώρας. Με την απόφαση έγιναν δεκτές οι απόψεις μας ότι τυχόν ευδοκίμηση της αγωγής θα συνιστούσε.

Μάιος 4

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση άκυρης απόλυσης

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1103/2019 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην εργαζόμενης σε εταιρεία εστίασης και της επιδίκασε το ποσό των 25.000 ευρώ νομιμοτόκως

Απρίλιος 24

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση εφάπαξ

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 1767/2019 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας ο οποίος διεκδικούσε εφάπαξ λόγω προαγωγής απο το αλληλοβοηθητικό του ταμείο. Το ποσό που επιδικάσθηκε τελεσίδικα ανήλθε σε 40.000 ευρώ πλέον τόκων