Μάιος 10

Ενημέρωση για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ στους εντολείς του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ ως εκκαθαριστρια της Αγροτικής Τραπεζης της Ελλάδος ΑΕ έχει ήδη προ συμπληρώσει στις φορολογικές δηλώσεις εκάστου έντολεα μας το ποσό το οποίο έλαβε ως αποζημίωση αποχώρησης και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους των εντολέων μας. Το ποσό, όπως σας είχαμε ενημέρωσει, ήταν αφορολόγητο.

Σεπτέμβριος 30

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 27.1.2012 ΕΩΣ 26.7.2012, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η ΑΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το γραφείο μας, μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημίωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγροτικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 26.7.2010 έως 26.7.2012 (και άσκησαν σχετική αγωγή εντός 6μηνου από την παραίτησή τους), ασχολήθηκε επισταμένως, με βάση την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με το θέμα.

Σεπτέμβριος 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας επιβεβαιώνει ότι επίκειται η καταβολή των αποζημιώσεων αποχώρησης σε όσους άσκησαν αγωγή με το γραφείο μας εντός 6 μηνών από την παραίτησή τους από την Τράπεζα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε την πληρωμή και των αποζημιώσεων αυτών το αργότερο μέχρι 15/9/2022. Όσοι δεν μας έχουν στείλει τον αριθμό του.

Αύγουστος 4

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους εντολείς μας οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, μέσω του γραφείου μας, για το ζήτημα της αποζημίωσης αποχώρησης ότι μετά απο επικοινωνία μας με την PQH μας ενημέρωσαν ότι χρειάζονται και το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ καθώς και πατρώνυμο των εντολέων μας ώστε να οριστικοποιήσουν τις πληρωμές. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως στείλετε.

Αύγουστος 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενημερώνουμε τους εντολείς μας, οι οποίοι δικαιώθηκαν μέσω του γραφείου μας για υπόθεση της αποζημίωσης αποχώρησης απο την ΑΤΕ, ότι μετά απο επικοινωνία μας με τη Νομική Διεύθυνση της Εκκαθάρισης ενημερωθήκαμε ότι περιελήφθησαν οι απαιτήσεις τους στον πίνακα διανομής ο οποίος εγκρίθηκε απο την Τράπεζα της Ελλάδος και εστάλη προς δημοσίευση. Το γραφείο μας έχει,.

Ιούνιος 14

Ενημέρωση για υποθέσεις εισφοράς αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο αγωγές που επρόκειτο να συζητηθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιουνίου 2022 και αφορούν στον ορθό υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 25.11.2022 καθώς ο ΕΦΚΑ δεν είχε καταθέσει φάκελο απόψεων.

Μάρτιος 11

Ενημέρωση για δικάσιμο εισφοράς αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την σημερινή δικάσιμο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για την πρώτη αγωγή εισφοράς αλληλεγγύης η συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 10.6.2022 λόγω μη προσκομιδής διοικητικού φακέλου απο τον ΕΦΚΑ. Αθήνα 11.3.2022

Ιανουάριος 27

Ενημέρωση (27.1.2022) για αίτηση αναστολής στον Άρειο Πάγο

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της μη λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής, συνεπώς και του Αρείου Πάγου, σήμερα 27.1.2022 και αύριο 28.1.2022, η απόφαση επί της αίτησης αναστολής του ΣΕΤΑΠ αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα 31/1/2022 και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση

Ιανουάριος 24

Ενημέρωση για σημερινή δικάσιμο Αρείου ΠΑΓΟΥ επι αίτησεως αναστολής ΣΕΤΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 24/1/2022 συζητήθηκε ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Αρείου Παγου αίτηση αναστολής του ΣΕΤΑΠ με τη οποία ζητά την αναστολή εκτέλεσης απόφασης με την οποία έχουν επιδικασθεί σε βάρος του πόσα από το συμβόλαιο εξερχομενων μελών. Κατά τη σημερινή δικάσιμο το γραφείο μας παραστάθηκε και εκπροσώπησε άπαντες τους εντολείς μας και η απόφαση.

Οκτώβριος 5

Η ανακοίνωση αυτή αφορά μόνο σε εκείνους που αποχώρησαν απο την ΑΤΕ πριν απο την 27.7.2012 και άσκησαν εντός 6μηνου απο την αποχώρησή τους αγωγή καταβολής αποζημιώσεως λόγω της αποχώρησης

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από υπερδεκαετή δικαστικό αγώνα, το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ΄αρ. 4065/2021 απόφασή Του με την οποία έκανε δεκτή την έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό των υπαλλήλων της ΑΤΕ, εξαφάνισε ως προς αυτούς την υπ’αρ. 345/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνώρισε αμετάκλητα ότι όσοι είχαν ασκήσει αγωγές και ανήγγειλαν εμπροθέσμως.