Σεπ 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας επιβεβαιώνει ότι επίκειται η καταβολή των αποζημιώσεων αποχώρησης σε όσους άσκησαν αγωγή με το γραφείο μας εντός 6 μηνών από την παραίτησή τους από την Τράπεζα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε την πληρωμή και των αποζημιώσεων αυτών το αργότερο μέχρι 15/9/2022. Όσοι δεν μας έχουν στείλει τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ θα πρέπει να μας τον στείλουν επειγόντως προκειμένου να τα προωθήσουμε στην PQH. Με την ευκαιρία αυτή το γραφείο μας ευχαριστεί τους Συλλόγους Συνταξιούχων και όλους όσους, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράστηκαν με πολύ καλά λόγια για την επιτυχία του γραφείου μας που είχε ως αποτέλεσμα 240 συνταξιούχοι της ΑΤΕ να λάβουν την αποζημίωση που ο νόμος 3198/1955 προβλέπει για όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, παρά την υπόδειξη του γραφείου μας, αρνήθηκαν να ασκήσουν τη σχετική αγωγή, προφανώς φοβηθέντες ότι θα είχε την ίδια τύχη με σειρά παλαιοτέρων αγωγών άλλων συναδέλφων τους που είχαν απορριφθεί με αμετάκλητες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Το γραφείο μας, με βάση τον Οργανισμό της Τραπέζης, άλλαξε την νομική βάση των αγωγών με συνέπεια να ευοδωθεί ο μακροχρόνιος (υπερδεκαετής) δικαστικός αγώνας. Λυπούμεθα που δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης αγωγής επειδή παρήλθε η εξάμηνη προθεσμία από την αποχώρηση εκάστου υπαλλήλου από την ΑΤΕ. Αν υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι άσκησαν αγωγή με άλλα δικηγορικά γραφεία, εντός της εξάμηνης προθεσμίας, και οι οποίες αγωγές, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συζητήθηκαν, καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους προκειμένου να εξετασθεί αν υπάρχει νομική δυνατότητα αναγγελίας της απαίτησης στην Εκκαθάριση της ΑΤΕ.