Ιανουάριος 3

Η άποψη του γραφείου μας για το έκτακτο οικονομικό βοήθημα του ΤΥΠΑΤΕ

Τα γεγονότα είναι γνωστά, το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ, ως Ε.Ο.Β, σε όσους υποβάλουν τη σχετική αίτηση που το ίδιο έχει αναρτήσει. Παρατήρηση πρώτη: Το περιεχόμενο των αιτήσεων είναι προσβλητικό για κάθε ένα που θα υποβάλει αίτηση, αφού μετατρέπεται ο αιτών σε οιονεί ζητιάνο. Όποιος δικαιούται κάποια.

Σεπτέμβριος 30

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 27.1.2012 ΕΩΣ 26.7.2012, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η ΑΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το γραφείο μας, μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημίωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγροτικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 26.7.2010 έως 26.7.2012 (και άσκησαν σχετική αγωγή εντός 6μηνου από την παραίτησή τους), ασχολήθηκε επισταμένως, με βάση την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με το θέμα.

Σεπτέμβριος 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας επιβεβαιώνει ότι επίκειται η καταβολή των αποζημιώσεων αποχώρησης σε όσους άσκησαν αγωγή με το γραφείο μας εντός 6 μηνών από την παραίτησή τους από την Τράπεζα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε την πληρωμή και των αποζημιώσεων αυτών το αργότερο μέχρι 15/9/2022. Όσοι δεν μας έχουν στείλει τον αριθμό του.

Αύγουστος 4

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους εντολείς μας οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, μέσω του γραφείου μας, για το ζήτημα της αποζημίωσης αποχώρησης ότι μετά απο επικοινωνία μας με την PQH μας ενημέρωσαν ότι χρειάζονται και το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ καθώς και πατρώνυμο των εντολέων μας ώστε να οριστικοποιήσουν τις πληρωμές. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως στείλετε.

Αύγουστος 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενημερώνουμε τους εντολείς μας, οι οποίοι δικαιώθηκαν μέσω του γραφείου μας για υπόθεση της αποζημίωσης αποχώρησης απο την ΑΤΕ, ότι μετά απο επικοινωνία μας με τη Νομική Διεύθυνση της Εκκαθάρισης ενημερωθήκαμε ότι περιελήφθησαν οι απαιτήσεις τους στον πίνακα διανομής ο οποίος εγκρίθηκε απο την Τράπεζα της Ελλάδος και εστάλη προς δημοσίευση. Το γραφείο μας έχει,.

Ιούλιος 28

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους εντολείς μας έστειλαν τα έγγραφα περί παραιτήσεως κλπ για το Ταμείο Πρόνοιας μέχρι την Παρασκευή 24/7, αυτά υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 27.7.2020 και σήμερα 28.7.2020 υποβλήθηκαν μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο Ταμείο Πρόνοιας.

Ιούλιος 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας επιβεβαιώθηκε από πλήθος αναφορών ότι τα στοιχεία όσων δεν έχουν κάνει αγωγή για συμπληρωματικό εφάπαξ βρέθηκαν στη διάθεση συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου το οποίο καλεί τους ενδιαφερομένους να συνεργαστούν μαζί του. Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι έγιναν ειδοποιήσεις από το συγκεκριμένο γραφείο ακόμα και προς τους κληρονόμους αποβιώσαντος.

Ιούλιος 13

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ)

1. Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ (του λοιπού για συντομία το Ταμείο), επιτέλους αποφάσισε για το θέμα του συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού χωρίς να προσδιορίζει ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού. Συγκεκριμένα το Ταμείο αποφάσισε να αναγνωρίσει ότι οφείλει το 80% της διαφοράς του εφάπαξ υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις.

Ιούνιος 12

Ενημέρωση

Σε συνέχεια προηγουμένων τελεσιδίκων αποφάσεων εκδόθηκαν 2 ακόμα αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (που δίκασε ως Εφετείο) (υπ’αριθμ. 7454/2020 και 5701/2020) με τις οποίες επιδικάστηκαν τελεσιδίκως τα ποσά που προβλέπει το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών. Όσοι υπάλληλοι περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αυτές ειδοποιούνται τις ημέρες αυτές και σταδιακά απο το γραφείο μας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, με αφορμή.

Μάρτιος 19

Επιστολη προς το ΑΤΠΕΑΤΕ

Προς το Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ 1. Σ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι, εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από την διακίνηση από συγκεκριμένο γραφείο της βεβαιότητας ότι μπορεί να διεκπεραιώσει, επιτυχώς, για τους πελάτες του, το ζήτημα της καταβολής του συμπληρωματικού εφάπαξ με την μέθοδο της διαμεσολάβησης. Το ζήτημα αυτό έχει πάρει μεγάλη διάσταση, και σύμφωνα με.