Ιούλιος 28

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους εντολείς μας έστειλαν τα έγγραφα περί παραιτήσεως κλπ για το Ταμείο Πρόνοιας μέχρι την Παρασκευή 24/7, αυτά υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 27.7.2020 και σήμερα 28.7.2020 υποβλήθηκαν μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο Ταμείο Πρόνοιας.

Ιούλιος 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας επιβεβαιώθηκε από πλήθος αναφορών ότι τα στοιχεία όσων δεν έχουν κάνει αγωγή για συμπληρωματικό εφάπαξ βρέθηκαν στη διάθεση συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου το οποίο καλεί τους ενδιαφερομένους να συνεργαστούν μαζί του. Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι έγιναν ειδοποιήσεις από το συγκεκριμένο γραφείο ακόμα και προς τους κληρονόμους αποβιώσαντος.

Ιούλιος 13

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ)

1. Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ (του λοιπού για συντομία το Ταμείο), επιτέλους αποφάσισε για το θέμα του συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού χωρίς να προσδιορίζει ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού. Συγκεκριμένα το Ταμείο αποφάσισε να αναγνωρίσει ότι οφείλει το 80% της διαφοράς του εφάπαξ υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις.

Ιούνιος 12

Ενημέρωση

Σε συνέχεια προηγουμένων τελεσιδίκων αποφάσεων εκδόθηκαν 2 ακόμα αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (που δίκασε ως Εφετείο) (υπ’αριθμ. 7454/2020 και 5701/2020) με τις οποίες επιδικάστηκαν τελεσιδίκως τα ποσά που προβλέπει το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών. Όσοι υπάλληλοι περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αυτές ειδοποιούνται τις ημέρες αυτές και σταδιακά απο το γραφείο μας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, με αφορμή.

Μάρτιος 19

Επιστολη προς το ΑΤΠΕΑΤΕ

Προς το Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ 1. Σ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι, εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από την διακίνηση από συγκεκριμένο γραφείο της βεβαιότητας ότι μπορεί να διεκπεραιώσει, επιτυχώς, για τους πελάτες του, το ζήτημα της καταβολής του συμπληρωματικού εφάπαξ με την μέθοδο της διαμεσολάβησης. Το ζήτημα αυτό έχει πάρει μεγάλη διάσταση, και σύμφωνα με.

Φεβρουάριος 6

Πρώτη ανακοίνωση για το ζήτημα του εφάπαξ απο το Ταμείο Πρόνοιας ΑΤΕ

Το θέμα της καταβολής συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού, δηλαδή του καταστατικού που ίσχυε πριν από την μετατροπή του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΣΠΑΤΕ σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει ταλαιπωρήσει αρκούντως τους συνταξιούχους της Αγροτικής Τραπέζης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας μετά από μακρά κυοφορία, φαίνεται ότι κατέληξε σε.

Νοέμβριος 19

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

To γραφείο μας είναι αυτό που πρώτο και με επιστημονικό τρόπο τεκμηρίωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι της ΑΤΕ ΑΕ που αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 9.2.2009 και μέχρι της θέσης της Τράπεζας σε εκκαθάριση (27.7.2012), δικαιούνται να ζητήσουν αναπροσαρμογή του ληφθέντος εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας, υπολογίζοντας αυτό με βάση τις διατάξεις του παλαιού.

Ιούνιος 26

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ 1.1.1999 ΕΩΣ 7.2.2009

1. Σας είναι γνωστό ότι από 7.2.2004 ισχύει το νέο καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΑΤΠΕΑΤΕ). 2. Στα άρθρα 15, 16 και 17 του καταστατικού προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, ενώ με την παρ. 5.

Νοέμβριος 28

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κυρίες και Κύριοι συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος: 1. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ με την από 7.5.2018 ανακοίνωσή του ενημέρωσε όλα τα μέλη του (αλλά και τα μη μέλη του, όπως είναι φυσικό) για τη δυνατότητα ασκήσεως αγωγών κατά του ΕΦΚΑ, ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.