Απρίλιος 29

Νέα αγωγή για δάνειο ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε αγωγή δανειολήπτριας του ΟΣΥΑΤΕ η οποία είχε λάβει δάνειο 157.000 ευρώ. Παρότι επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση και η δανειολήπτρια έπρεπε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου δανείου η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αρνήθηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη περίπτωση και συνεπώς η δικαστική οδός ήταν η μόνη διαθέσιμη. Πρώτη δικάσιμος της αγωγής.

Μάρτιος 26

Υπόθεση δανειοληπτών ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας έχει αναλάβει υποθέσεις δανειοληπτών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε, ήδη, καταθέσει τις πρώτες αγωγές με τις οποίες ζητούμε την απαλλαγή των δανειοληπτών απο την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου των δανείων τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.

Μάρτιος 3

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ενοχικού Δικαίου) με την υπ’αρ. 3075/2014 απόφασή του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκηθεί εις βάρος εντολέων μας για υποτιθέμενες ζημίες από έκρηξη στο πρατήριο εμπορίας πετρελαιοειδών που οι εντολείς μας διατηρούν σε νησί του Αιγαίου. Το Δικαστήριο, επίσης, καταδίκασε τους ενάγοντες στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων των πελατών μας.

Φεβρουάριος 9

Θετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης και δεδουλευμένων

Το Εφετείο Αθηνών (4ο Τμήμα) με την υπ’αρ. 1296/2014 απόφασή του δικαίωσε τελεσίδικα εντολέα μας ο οποίος διεκδικούσε το ποσό των 214.196 ευρώ από μεγάλη τεχνική εταιρεία για αποζημίωση απόλυσης καθώς και δεδουλευμένα.

Φεβρουάριος 9

Θετική δικαστική απόφαση για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 101/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέα μας ο οποίος είχε απολυθεί από εταιρεία φαρμακευτικών ειδών χωρίς να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Το ποσό που του επιδικάσθηκε ανήλθε στις 19.200 ευρώ εκ των οποίων κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για.

Φεβρουάριος 9

Θετική δικαστική απόφαση για συμπληρωματικό εφάπαξ υπαλλήλων της ΑΤΕ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 84/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 7 υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι διεκδικούσαν συμπληρωματικό εφάπαξ από το Ταμείο Προνοίας λόγω υπερωριών και νυχτερινής εργασίας. Τα ποσά τα οποία επιδικάσθηκαν ανήλθαν σε 16.425, 13.692, 17.966, 18.504, 12.049, 19.999 και 19.618.

Δεκέμβριος 22

Απόφαση του Αρείου Πάγου για υπόθεση αυτοκινητικού δυστυχήματος

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’αρ. 1850/2013 απόφασή Του (Δ’ Πολιτικό Τμήμα) απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης τις οποίες είχαν καταθέσει οι αντίδικοι εντολέων μας, στενό συγγενικό πρόσωπο των οποίων απεβίωσε συνεπεία αυτοκινητικού δυστυχήματος. Ως επακόλουθο κατέστη τελεσίδικη η υπ’αρ. 1735/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία οι αντίδικοι κλήθηκαν να πληρώσουν πάνω από 210.000.

Δεκέμβριος 15

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για καταβολή αποδοχών αδείας

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 1447/2014 απόφασή Του, δικαίωσε εντολέα μας ο οποίος διεκδικούσε χρηματική αποζημίωση για ημέρες μη ληφθείσας άδειας από μεγάλη εταιρεία βιομηχανικών αερίων. Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε τον εντολέα μας και του επιδίκασε ποσό το οποίο ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Δεκέμβριος 11

Νέα θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό δύο εντολέων μας, με την υπ’αρ. 194/2014 απόφασή Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Τα.