Σεπτέμβριος 23

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αγωγών επιστροφής εισφορών

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με τις υπ’αριθμ. 2042/2017 και 2043/2017 αποφάσεις Του απέρριψε τις αγωγές που είχε ασκήσει Αλληλοβοηθητικό Σωματείο κατά δύο εντολέων μας και με τις οποίες ζητούσε να επιστρέψουν αυτοί τα ποσά τα οποία είχαν λάβει ως επιστροφή εισφορών.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για συντηρητική κατάσχεση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την υπ’αριθμ. 6669/2017 απόφασή Του έκανε εν όλω δεκτή την αίτηση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολίδος μας ομόρρυθμης εταιρείας και διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των αντιδίκων μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή διαφοράς εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1327/2017 απόφασή Του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 8 συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων και τους επιδίκασε διαφορά εφάπαξ λόγω προαγωγής, διαφορά η οποία κυμαίνεται απο 27.000 έως 44.000 ευρώ. Η απόφαση κηρύχθηκε, επίσης, προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6000 ευρώ για κάθε.

Σεπτέμβριος 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εργατικής αγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1574/2017 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή για δεδουλευμένα και αποζημίωση απόλυσης που ασκήσαμε για λογαριασμό εργαζομένης. Το ποσό που της επιδικάσθηκε ανήλθε στις 26.697,84 ευρώ.

Φεβρουάριος 24

Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών ΑΤΕ

Με την υπ’αρ. 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 10 πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών (συμβόλαιο ΣΕΠΑΤΕ).

Φεβρουάριος 24

Τελεσίδικη δικαστική δικαίωση εργαζομένης σε ασφαλιστική εταιρεία

Με τις υπ’αρ. 676/2017 και 677/2017 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα υπάλληλος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας η οποία είχε απολυθεί ακύρως το 2011. Με την τελεσιδικία πλέον των αποφάσεών αυτών αναμένεται η επιδίκαση πλέον των 150.000 ευρώ στην υπάλληλο για αποζημίωση απόλυσης και μισθούς υπερημερίας.

Φεβρουάριος 24

Δικαστική δικαίωση υπαλλήλου για άκυρη απόλυση

Με την υπ’αρ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας που δούλευε ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ και απολύθηκε ακύρως από τους εργοδότες του. Με την απόφαση επιδικάσθηκε η αποζημίωση απόλυσης καθώς και μισθοί υπερημερίας.

Ιούλιος 22

Ορισμός νέας δικασίμου για τις αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης των αντιρρήσεων του εκκαθαριστή της ΑΤΕ και συγκεκριμένα η 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6 αίθουσα 12 της πρώην σχολής Ευελπίδων).

Ιούλιος 12

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών

Σας ανακοινώνουμε ότι με τις υπ’αρ. 2012/2016 και 2158/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλων της ΑΤΕ σχετικά με τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών. Οι αποφάσεις αφορούν 11 και 77 αντίστοιχα υπαλλήλους της ΑΤΕ. Με την πρώτη απόφαση έγινε δεκτό ότι ευθύνη για καταβολή φέρει μόνο η Αγροτική Ασφαλιστική.