Ιούλιος 22

Ορισμός νέας δικασίμου για τις αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης των αντιρρήσεων του εκκαθαριστή της ΑΤΕ και συγκεκριμένα η 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6 αίθουσα 12 της πρώην σχολής Ευελπίδων).

Ιούλιος 12

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών

Σας ανακοινώνουμε ότι με τις υπ’αρ. 2012/2016 και 2158/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλων της ΑΤΕ σχετικά με τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών. Οι αποφάσεις αφορούν 11 και 77 αντίστοιχα υπαλλήλους της ΑΤΕ. Με την πρώτη απόφαση έγινε δεκτό ότι ευθύνη για καταβολή φέρει μόνο η Αγροτική Ασφαλιστική.