Φεβρουάριος 24

Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών ΑΤΕ

Με την υπ’αρ. 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 10 πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών (συμβόλαιο ΣΕΠΑΤΕ).

Φεβρουάριος 24

Τελεσίδικη δικαστική δικαίωση εργαζομένης σε ασφαλιστική εταιρεία

Με τις υπ’αρ. 676/2017 και 677/2017 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα υπάλληλος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας η οποία είχε απολυθεί ακύρως το 2011. Με την τελεσιδικία πλέον των αποφάσεών αυτών αναμένεται η επιδίκαση πλέον των 150.000 ευρώ στην υπάλληλο για αποζημίωση απόλυσης και μισθούς υπερημερίας.

Φεβρουάριος 24

Δικαστική δικαίωση υπαλλήλου για άκυρη απόλυση

Με την υπ’αρ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας που δούλευε ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ και απολύθηκε ακύρως από τους εργοδότες του. Με την απόφαση επιδικάσθηκε η αποζημίωση απόλυσης καθώς και μισθοί υπερημερίας.

Ιούλιος 22

Ορισμός νέας δικασίμου για τις αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης των αντιρρήσεων του εκκαθαριστή της ΑΤΕ και συγκεκριμένα η 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6 αίθουσα 12 της πρώην σχολής Ευελπίδων).

Ιούλιος 12

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών

Σας ανακοινώνουμε ότι με τις υπ’αρ. 2012/2016 και 2158/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλων της ΑΤΕ σχετικά με τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών. Οι αποφάσεις αφορούν 11 και 77 αντίστοιχα υπαλλήλους της ΑΤΕ. Με την πρώτη απόφαση έγινε δεκτό ότι ευθύνη για καταβολή φέρει μόνο η Αγροτική Ασφαλιστική.