Σεπτέμβριος 12

Θετική Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ανεστάλη η δεκαήμερη σφράγιση μεγάλης επιχείρησης εστίασης η οποία (σφράγιση) είχε διαταχθεί από το τοπικό αστυνόμικο τμήμα καθώς πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής

Αύγουστος 21

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αποζημίωση αποχώρησης

Με την υπ’αρ. 236/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό 2 εντολέων μας, πρώην εργαζομένων της ΑΤΕ ΑΕ, και αναγνωρίσθηκαν ως πιστωτές της Εκκαθάρισης για ποσά 56.000 και 45.000 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση αποχώρησης.

Μάιος 10

Ενημέρωση για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ στους εντολείς του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ ως εκκαθαριστρια της Αγροτικής Τραπεζης της Ελλάδος ΑΕ έχει ήδη προ συμπληρώσει στις φορολογικές δηλώσεις εκάστου έντολεα μας το ποσό το οποίο έλαβε ως αποζημίωση αποχώρησης και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους των εντολέων μας. Το ποσό, όπως σας είχαμε ενημέρωσει, ήταν αφορολόγητο.

Ιανουάριος 3

Η άποψη του γραφείου μας για το έκτακτο οικονομικό βοήθημα του ΤΥΠΑΤΕ

Τα γεγονότα είναι γνωστά, το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ, ως Ε.Ο.Β, σε όσους υποβάλουν τη σχετική αίτηση που το ίδιο έχει αναρτήσει. Παρατήρηση πρώτη: Το περιεχόμενο των αιτήσεων είναι προσβλητικό για κάθε ένα που θα υποβάλει αίτηση, αφού μετατρέπεται ο αιτών σε οιονεί ζητιάνο. Όποιος δικαιούται κάποια.

Σεπτέμβριος 30

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 27.1.2012 ΕΩΣ 26.7.2012, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η ΑΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το γραφείο μας, μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημίωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγροτικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 26.7.2010 έως 26.7.2012 (και άσκησαν σχετική αγωγή εντός 6μηνου από την παραίτησή τους), ασχολήθηκε επισταμένως, με βάση την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με το θέμα.

Σεπτέμβριος 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας επιβεβαιώνει ότι επίκειται η καταβολή των αποζημιώσεων αποχώρησης σε όσους άσκησαν αγωγή με το γραφείο μας εντός 6 μηνών από την παραίτησή τους από την Τράπεζα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε την πληρωμή και των αποζημιώσεων αυτών το αργότερο μέχρι 15/9/2022. Όσοι δεν μας έχουν στείλει τον αριθμό του.

Αύγουστος 4

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους εντολείς μας οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, μέσω του γραφείου μας, για το ζήτημα της αποζημίωσης αποχώρησης ότι μετά απο επικοινωνία μας με την PQH μας ενημέρωσαν ότι χρειάζονται και το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ καθώς και πατρώνυμο των εντολέων μας ώστε να οριστικοποιήσουν τις πληρωμές. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως στείλετε.

Αύγουστος 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενημερώνουμε τους εντολείς μας, οι οποίοι δικαιώθηκαν μέσω του γραφείου μας για υπόθεση της αποζημίωσης αποχώρησης απο την ΑΤΕ, ότι μετά απο επικοινωνία μας με τη Νομική Διεύθυνση της Εκκαθάρισης ενημερωθήκαμε ότι περιελήφθησαν οι απαιτήσεις τους στον πίνακα διανομής ο οποίος εγκρίθηκε απο την Τράπεζα της Ελλάδος και εστάλη προς δημοσίευση. Το γραφείο μας έχει,.

Ιούνιος 14

Ενημέρωση για υποθέσεις εισφοράς αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο αγωγές που επρόκειτο να συζητηθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιουνίου 2022 και αφορούν στον ορθό υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 25.11.2022 καθώς ο ΕΦΚΑ δεν είχε καταθέσει φάκελο απόψεων.

Μάιος 12

Ανακοίνωση για του θέμα του ΕΛΕΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ Πληροφορήθηκε το γραφείο μας ότι από μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΛΕΜ προτείνεται η συγκέντρωση υπογραφών, με την σύμπραξη συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου, για την εγγραφή των συνταξιούχων της ΑΤΕ ως τακτικών μελών του ΤΥΠΑΤΕ, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου. Είναι γνωστό ότι τα μέλη.