Νοέμβριος 21

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής

Με την υπ’αρ. 11476/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και υποχρεώνεται να καταβάλει ο αντίδικός του ποσό 48.347 ευρώ λόγω συμβάσεως δανείου.

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έπι ασκηθείσας ανακοπής

Με την υπ αρ 432/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 49.000 ευρώ

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών επι ασκηθείσας ανακοπής

Με την υπ αρ 433/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 12.000 ευρώ

Νοέμβριος 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών επι ανακοπής

Με την υπ αρ 306/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 15.000 ευρώ

Σεπτέμβριος 12

Θετική Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ανεστάλη η δεκαήμερη σφράγιση μεγάλης επιχείρησης εστίασης η οποία (σφράγιση) είχε διαταχθεί από το τοπικό αστυνόμικο τμήμα καθώς πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής

Αύγουστος 21

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αποζημίωση αποχώρησης

Με την υπ’αρ. 236/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό 2 εντολέων μας, πρώην εργαζομένων της ΑΤΕ ΑΕ, και αναγνωρίσθηκαν ως πιστωτές της Εκκαθάρισης για ποσά 56.000 και 45.000 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση αποχώρησης.

Μάιος 10

Ενημέρωση για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ στους εντολείς του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ ως εκκαθαριστρια της Αγροτικής Τραπεζης της Ελλάδος ΑΕ έχει ήδη προ συμπληρώσει στις φορολογικές δηλώσεις εκάστου έντολεα μας το ποσό το οποίο έλαβε ως αποζημίωση αποχώρησης και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους των εντολέων μας. Το ποσό, όπως σας είχαμε ενημέρωσει, ήταν αφορολόγητο.

Ιανουάριος 3

Η άποψη του γραφείου μας για το έκτακτο οικονομικό βοήθημα του ΤΥΠΑΤΕ

Τα γεγονότα είναι γνωστά, το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ, ως Ε.Ο.Β, σε όσους υποβάλουν τη σχετική αίτηση που το ίδιο έχει αναρτήσει. Παρατήρηση πρώτη: Το περιεχόμενο των αιτήσεων είναι προσβλητικό για κάθε ένα που θα υποβάλει αίτηση, αφού μετατρέπεται ο αιτών σε οιονεί ζητιάνο. Όποιος δικαιούται κάποια.

Σεπτέμβριος 30

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 27.1.2012 ΕΩΣ 26.7.2012, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η ΑΤΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το γραφείο μας, μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημίωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγροτικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 26.7.2010 έως 26.7.2012 (και άσκησαν σχετική αγωγή εντός 6μηνου από την παραίτησή τους), ασχολήθηκε επισταμένως, με βάση την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με το θέμα.

Σεπτέμβριος 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας επιβεβαιώνει ότι επίκειται η καταβολή των αποζημιώσεων αποχώρησης σε όσους άσκησαν αγωγή με το γραφείο μας εντός 6 μηνών από την παραίτησή τους από την Τράπεζα. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε την πληρωμή και των αποζημιώσεων αυτών το αργότερο μέχρι 15/9/2022. Όσοι δεν μας έχουν στείλει τον αριθμό του.