Το δικηγορικό γραφείο «Λάμπρος Μακρυγιάννης και συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1974 από τον Λάμπρο Μακρυγιάννη απόφοιτο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις, από τις αρχές της δεκατίας του 2000 μετεξελίχθηκε σε Δικηγορική Εταιρεία. Σήμερα, η δικηγορική μας εταιρία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων στους περισσότερους τομείς του Δικαίου τόσο σε επίπεδο δικαστικής όσο και συμβουλευτικής δικηγορίας.

sd

Διαβασε περισσοτερα

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας επιβεβαιώθηκε από πλήθος αναφορών ότι τα στοιχεία όσων δεν έχουν κάνει αγωγή …

  Διαβασε περισσοτερα

 • Τελεσίδικη δικαστική δικαίωση εργαζομένης σε ασφαλιστική εταιρεία

  Με τις υπ’αρ. 676/2017 και 677/2017 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα υπάλληλος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας η οποία είχε απολυθεί …

  Διαβασε περισσοτερα

 • Απόφαση επι αγωγής αποζημίωσης

  Με την υπ αριθμ. 668/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι το δικάσαν δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει αγωγή …

  Διαβασε περισσοτερα

 • Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά επί ναυτιλιακής υποθέσεως

  Το Πρωτοδικείο Πειραιά με την υπ αριθμ. 1001/2018 απόφασή Του (τμήμα ναυτικών υποθέσεων) έκανε δεκτή αίτηση που ασκήσαμε για λογαριασμό …

  Διαβασε περισσοτερα