Ιούνιος 30

Ανάθεση υπόθεσης απαλλαγής από δάνεια ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας έχει αναλάβει υποθέσεις δανειοληπτών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε, ήδη, καταθέσει τις πρώτες αγωγές με τις οποίες ζητούμε την απαλλαγή των δανειοληπτών απο την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου των δανείων τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.

Ιούνιος 1

Αναβολή συζήτησης αντιρρήσεων Εκκαθαριστή ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των Δικηγόρων η συζήτηση των αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 24.1.2018. Εάν ο εκκαθαριστής κάνει αίτηση και λάβει συντομότερη δικάσιμο θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανάρτησή μας.

Μάιος 27

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την παράταση της αποχής των δικηγόρων μέχρι και 6.6.2016. Επικοινωνήσαμε με τους νομικούς συμβούλους της Εκκαθάρισης μας ενημέρωσαν ότι λόγω της αποχής καθώς και του ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν χορήγησε άδεια για τη συζήτηση της υπόθεσης, θα ζητηθεί αναβολή της συζήτησης των αντιρρήσεων.

Μάιος 12

Νέα δικάσιμος των αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος θα συζητηθούν την 1.6.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας) στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6 με αριθμό πινακίου Ρ1/1. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαταστάθηκε ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ.

Μάρτιος 30

Αναβολή αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ οι οποίες επρόκειτο να συζητηθούν στις 16.3.2016 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναβλήθηκαν λόγω της αποχής των δικηγόρων για τη δικάσιμο της 15-11-2017.

Φεβρουάριος 29

Με τι ασχολείται το γραφείο μας;

Διαπιστώσαμε τελευταία ότι αρκετοί πελάτες μας έχουν την εντύπωση ότι το γραφείο μας ασχολείται μόνο με εργατικές υποθέσεις. Η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εργασιών μας είχε σχέση εργατικές υποθέσεις όπως είναι οι υποθέσεις των υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης. Η αλήθεια όμως είναι ότι το γραφείο μας.

Δεκέμβριος 14

Θετική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για παράλειψη προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 2090/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην υπαλλήλου της ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι έπρεπε να προαχθεί σε ανώτερο βαθμό.

Δεκέμβριος 14

Θετική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για παράλειψη προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 2305/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην υπαλλήλου της ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι έπρεπε να προαχθεί σε ανώτερο βαθμό.

Δεκέμβριος 14

Θετική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για παράλειψη προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 2398/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην υπαλλήλου της ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι ο υπάλληλος έπρεπε να προαχθεί σε ανώτερο βαθμό.

Οκτώβριος 1

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 703/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και του επιδίκασε αναπροσαρμοσμένη αποζημίωση απόλυσης με βάση τον νέο μεγαλύτερο βαθμό που είχε όσο ήταν στην υπηρεσία της ΑΤΕ.