Φεβρουάριος 9

Θετική δικαστική απόφαση για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 101/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέα μας ο οποίος είχε απολυθεί από εταιρεία φαρμακευτικών ειδών χωρίς να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Το ποσό που του επιδικάσθηκε ανήλθε στις 19.200 ευρώ εκ των οποίων κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για.

Φεβρουάριος 9

Θετική δικαστική απόφαση για συμπληρωματικό εφάπαξ υπαλλήλων της ΑΤΕ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 84/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 7 υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι διεκδικούσαν συμπληρωματικό εφάπαξ από το Ταμείο Προνοίας λόγω υπερωριών και νυχτερινής εργασίας. Τα ποσά τα οποία επιδικάσθηκαν ανήλθαν σε 16.425, 13.692, 17.966, 18.504, 12.049, 19.999 και 19.618.

Δεκέμβριος 22

Απόφαση του Αρείου Πάγου για υπόθεση αυτοκινητικού δυστυχήματος

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’αρ. 1850/2013 απόφασή Του (Δ’ Πολιτικό Τμήμα) απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης τις οποίες είχαν καταθέσει οι αντίδικοι εντολέων μας, στενό συγγενικό πρόσωπο των οποίων απεβίωσε συνεπεία αυτοκινητικού δυστυχήματος. Ως επακόλουθο κατέστη τελεσίδικη η υπ’αρ. 1735/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία οι αντίδικοι κλήθηκαν να πληρώσουν πάνω από 210.000.

Δεκέμβριος 15

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για καταβολή αποδοχών αδείας

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 1447/2014 απόφασή Του, δικαίωσε εντολέα μας ο οποίος διεκδικούσε χρηματική αποζημίωση για ημέρες μη ληφθείσας άδειας από μεγάλη εταιρεία βιομηχανικών αερίων. Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε τον εντολέα μας και του επιδίκασε ποσό το οποίο ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Δεκέμβριος 11

Νέα θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό δύο εντολέων μας, με την υπ’αρ. 194/2014 απόφασή Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Τα.

Δεκέμβριος 11

Δικαστική απόφαση για αναγνώριση σε αποχωρούντα υπάλληλο της ΑΤΕ του δικαιώματος στην αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 1281/2013 Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Το ποσό που.

Δεκέμβριος 11

Νέα θετική απόφαση για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων) επί ανακοπής που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 186/2014 απόφασή του έκρινε ότι υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αναδρομικά αναγνωρίσθηκε ότι κατείχε ανώτερο βαθμό, δικαιούται αναπροσαρμογή της αποζημίωσης απόλυσής του από την Εκκαθάριση. Το ποσό ξεπέρασε τις 17000 ευρώ.

Δεκέμβριος 11

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων) επί ανακοπής που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 28/2014 απόφασή του έκρινε ότι υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αναδρομικά αναγνωρίσθηκε ότι κατείχε ανώτερο βαθμό, δικαιούται αναπροσαρμογή της αποζημίωσης απόλυσής του από την Εκκαθάριση. Το ποσό ξεπέρασε τις 26000 ευρώ.

Ιούλιος 26

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΑΤΕ (ΗΔΗ ΣΕΤΑΠ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΓΑ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΑΤΕ (άρθρο 16) τα μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν για συνταξιοδότηση δικαιούνται να λάβουν από τον Σύλλογο την παροχή που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο με βάση τις αποδοχές τους και τον χρόνο προϋπηρεσίας. Αντίστοιχη παροχή προβλέπεται και από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που οι τρείς Σύλλογοι (ΣΕΠΑΤΕ, ΣΥΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ) είχαν.