Ιανουάριος 12

Κατάθεση προσφυγών για την φορολόγηση του βοηθήματος ΕΛΕΜ

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας ξεκίνησε την κατάθεση προσφυγών στα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία για το ζήτημα της φορολόγησης του εκτάκτου βοηθήματος που χορηγήθηκε απο τον ΕΛΕΜ. Ήδη κατατέθηκαν προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, Αθηνών και Πειραιώς.

Σεπτέμβριος 23

Επί των ενδικοφανών προσφυγών υπαλλήλων ΑΤΕ για τη φορολόγηση του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος

Όπως γνωρίζετε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη φορολόγηση του ποσού το οποίο έλαβαν οι πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ το 2016 ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά Πρωτοδικεία μετά την έκδοση των αποφάσεων της Αρχής επί των ενδικοφανών προσφυγών.

Ιούλιος 22

Ορισμός νέας δικασίμου για τις αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης των αντιρρήσεων του εκκαθαριστή της ΑΤΕ και συγκεκριμένα η 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6 αίθουσα 12 της πρώην σχολής Ευελπίδων).

Ιούνιος 1

Αναβολή συζήτησης αντιρρήσεων Εκκαθαριστή ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των Δικηγόρων η συζήτηση των αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 24.1.2018. Εάν ο εκκαθαριστής κάνει αίτηση και λάβει συντομότερη δικάσιμο θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανάρτησή μας.

Μάιος 27

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την παράταση της αποχής των δικηγόρων μέχρι και 6.6.2016. Επικοινωνήσαμε με τους νομικούς συμβούλους της Εκκαθάρισης μας ενημέρωσαν ότι λόγω της αποχής καθώς και του ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν χορήγησε άδεια για τη συζήτηση της υπόθεσης, θα ζητηθεί αναβολή της συζήτησης των αντιρρήσεων.

Μάιος 12

Νέα δικάσιμος των αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος θα συζητηθούν την 1.6.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας) στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6 με αριθμό πινακίου Ρ1/1. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαταστάθηκε ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ.

Μάρτιος 30

Αναβολή αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του Εκκαθαριστή της ΑΤΕ οι οποίες επρόκειτο να συζητηθούν στις 16.3.2016 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναβλήθηκαν λόγω της αποχής των δικηγόρων για τη δικάσιμο της 15-11-2017.

Φεβρουάριος 29

Με τι ασχολείται το γραφείο μας;

Διαπιστώσαμε τελευταία ότι αρκετοί πελάτες μας έχουν την εντύπωση ότι το γραφείο μας ασχολείται μόνο με εργατικές υποθέσεις. Η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εργασιών μας είχε σχέση εργατικές υποθέσεις όπως είναι οι υποθέσεις των υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης. Η αλήθεια όμως είναι ότι το γραφείο μας.

Δεκέμβριος 14

Θετική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για παράλειψη προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 2090/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην υπαλλήλου της ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι έπρεπε να προαχθεί σε ανώτερο βαθμό.