Ιούλ 13

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ)

1. Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ (του λοιπού για συντομία το Ταμείο), επιτέλους αποφάσισε για το θέμα του συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού χωρίς να προσδιορίζει ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού. Συγκεκριμένα το Ταμείο αποφάσισε να αναγνωρίσει ότι οφείλει το 80% της διαφοράς του εφάπαξ υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού ενώ για το υπόλοιπο 20% της διαφοράς οι δικαιούχοι παραιτούνται. Από το 80% που αναγνωρίζει θα καταβάλει το ποσό των 5000 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό της αναγνώρισης ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να το διεκδικήσει πριν περάσουν τέσσερα χρόνια οπότε θα μπορεί να το διεκδικήσει και να το λάβει υπό δύο προϋποθέσεις, όπως το Ταμείο ρητά αναφέρει στο υπόδειγμα της αίτησης και του συμφωνητικού που όσοι αποδεχθούν την πρόταση θα πρέπει να υπογράψουν: Α. ότι τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου θα επιτρέπουν κάτι τέτοιο και Β. θα αποφασίζει για την πληρωμή το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. του Ταμείου.
2. Στη συνέχεια θα βρείτε τα κείμενα: Α. της αίτησης, Β. του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί με το Ταμείο για όσους συμφωνήσουν με την πρότασή του και Γ. εξουσιοδότησης προς το γραφείο μας για υπογραφή του αντίστοιχου συμφωνητικού συμβιβασμού.
3. Όσοι συμφωνούν με την ως άνω πρόταση του Ταμείου θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες, αφού συμπληρώσουν όλα τα προσωπικά στοιχεία τους, θα θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Τμήμα ή ηλεκτρονικά μέσω του www.gov.gr και θα τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή κούριερ στο γραφείο μας (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 35 – Αθήνα, ΤΚ 11523, 210.6911736). Επίσης θα πρέπει να σταλεί σε φωτοτυπία η πρώτη σελίδα από το τραπεζικό τους βιβλιάριο ώστε να πιστοποιείται ο ΙΒΑΝ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν χρειάζεται να υπογραφεί από εσάς ούτε πρέπει να μας το επιστρέψετε απλώς κρατήστε το για να γνωρίζετε το περιεχόμενό του. Εν συνεχεία το γραφείο μας θα τα προωθήσει στο Ταμείο προκειμένου να υπογραφούν, όταν μας ειδοποιήσει το Ταμείο, τα αντίστοιχα συμφωνητικά, να γίνει η παραίτηση από τα δικόγραφα που έχουν ασκηθεί και να πιστωθούν τα χρήματα εντός 10 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με τη δήλωση του Ταμείου.
4. Το γραφείο αισθάνεται την ανάγκη να σας πληροφορήσει ότι το περιεχόμενο της αίτησης που προτείνει το Ταμείο να υπογράψετε περιέχει ουσιαστικά τρείς κρίσιμες προϋποθέσεις προκειμένου να διεκδικήσετε μετά από 4 χρόνια το υπόλοιπο ποσό του 80% – 5.000 ευρώ: Πρώτη προϋπόθεση είναι ότι το Ταμείο πρέπει να έχει χρήματα ή αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να κατασχεθούν. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να αποφασίσει περί αυτού το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. του Ταμείου και τρίτη προϋπόθεση η εκκαθάριση της ΑΤΕ, η οποία έχει επιδικασμένη ήδη στον πρώτο βαθμό απαίτηση περίπου 50.000.000 ευρώ, δεν θα έχει προλάβει να κατάσχει εκείνη την περιουσία του Ταμείου.
5. Το γραφείο μας δεν θα υποδείξει σε κανέναν αν θα πρέπει να αποδεχθεί ή όχι την πρόταση του Ταμείου. Είναι αυτονόητο ότι το γραφείο θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για όσους δεν αποδεχθούν την πρόταση του Ταμείου.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΑΓΩΓΗ τελικό 08-07-2020

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΑΓΩΓΗ τελικό 08-07-2020