Αύγουστος 11

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 799/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή υπαλλήλου της πρώην ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι ο υπάλληλος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή με όλες τις εκ του γεγονότος αυτού συνέπειες.

Αύγουστος 11

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 1348/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή αγωγή υπαλλήλου της πρωην ΑΤΕ και αναγνώρισε ότι ο υπάλληλος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή με όλες τις εκ του γεγονότος αυτού συνέπειες.

Ιούνιος 27

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για το πλαφόν στο εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με την υπ’αρ. 1410/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό συνταξιούχου υπαλλήλου της ΑΤΕ ο οποίος είχε λάβει εφάπαξ συνταξιοδότησης με το πλαφόν του Νόμου Σιούφα. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η επιβολή του πλαφόν αυτού είναι αντισυνταγματική και υποχρέωσε το ΑΤΠΕΑΤΕ να καταβάλει στον.

Ιούνιος 18

Το γνωστό θέμα του ΕΛΕΜ, η «επιστροφή εισφορών» κλπ

Είναι γνωστό σ’όλους τους υπαλλήλους της ΑΤΕ (συνταξιούχους και εν ενεργεία στην Τράπεζα Πειραιώς) ότι το Γραφείο μας αρνήθηκε να ασκήσει αγωγές κατά του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ με αίτημα την επιστροφή των εισφορών, παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα ήσαν πολλά και με το αζημίωτο. Η θέση αυτή του Γραφείου μας οφείλετο στο γεγονός ότι είναι αδιανόητο.

Μάιος 19

Δικαίωση εργαζόμενης στην Αγροτική Ασφαλιστική.

Με τις υπ’αρ. 1116 και 1117/2015 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές οι αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό πρώην εργαζόμενης της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Με τις αποφάσεις αυτές το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η απόλυση της υπαλλήλου ήταν άκυρη και της επιδίκασε το συνολικό ποσό των 125.000 ευρώ για αποζημίωση απόλυσης και διαφορές αποδοχών. Το.

Μάιος 11

Εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το εφάπαξ των συνταξιούχων υπαλλήλων της ΑΤΕ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 509/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 14 συνταξιούχων υπαλλήλων της ΑΤΕ εναντίον του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων ΑΤΕ. Οι υπάλληλοι αυτοί είχαν προαχθεί σε ανώτερο βαθμό με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διεκδικούσαν το εφάπαξ του ανώτερου βαθμού. Το Δικαστήριο έκανε εν.

Μάιος 11

Δικαίωση εργαζόμενης στην Αγροτική Ασφαλιστική

Με την υπ’αρ. 147/2015 απόφαση του Εφετείου Λαρίσης έγινε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλου της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Το Εφετείο δέχθηκε ότι η απόλυσης της υπαλλήλου η οποία είχε γίνει το 2005 ήταν άκυρη και καταδίκασε την εταιρεία να καταβάλει τις αποδοχές για ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία (2005-2015). Το ποσό αναμένεται να.

Απρίλιος 29

Νέα αγωγή για δάνειο ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε αγωγή δανειολήπτριας του ΟΣΥΑΤΕ η οποία είχε λάβει δάνειο 157.000 ευρώ. Παρότι επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση και η δανειολήπτρια έπρεπε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου δανείου η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αρνήθηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη περίπτωση και συνεπώς η δικαστική οδός ήταν η μόνη διαθέσιμη. Πρώτη δικάσιμος της αγωγής.

Μάρτιος 26

Υπόθεση δανειοληπτών ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας έχει αναλάβει υποθέσεις δανειοληπτών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε, ήδη, καταθέσει τις πρώτες αγωγές με τις οποίες ζητούμε την απαλλαγή των δανειοληπτών απο την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου των δανείων τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.

Μάρτιος 3

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ενοχικού Δικαίου) με την υπ’αρ. 3075/2014 απόφασή του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκηθεί εις βάρος εντολέων μας για υποτιθέμενες ζημίες από έκρηξη στο πρατήριο εμπορίας πετρελαιοειδών που οι εντολείς μας διατηρούν σε νησί του Αιγαίου. Το Δικαστήριο, επίσης, καταδίκασε τους ενάγοντες στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων των πελατών μας.