Μαρ 21

Aπόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί ζητήματος τοπικής αρμοδιότητας

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία) με την υπ’ αριθμ. 2109/2019 απόφασή Του έκανε δεκτή την ένσταση αναρμοδιότητας που υποβάλαμε και παρέπεμψε την αγωγή που είχε ασκηθεί κατά 5 εντολέων μας στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.