Ιούν 18

Το γνωστό θέμα του ΕΛΕΜ, η «επιστροφή εισφορών» κλπ

Είναι γνωστό σ’όλους τους υπαλλήλους της ΑΤΕ (συνταξιούχους και εν ενεργεία στην Τράπεζα Πειραιώς) ότι το Γραφείο μας αρνήθηκε να ασκήσει αγωγές κατά του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ με αίτημα την επιστροφή των εισφορών, παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα ήσαν πολλά και με το αζημίωτο. Η θέση αυτή του Γραφείου μας οφείλετο στο γεγονός ότι είναι αδιανόητο κάποιος που έχει χρησιμοποιήσει τον ασφαλιστικό χρόνο του ΕΛΕΜ (για τον οποίο κατέβαλε τις αντίστοιχες εισφορές), να ζητά εκ των υστέρων και αφού έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει την επικούρηση, την επιστροφή των εισφορών. Συστήσαμε, μάλιστα με επιμονή στους υπαλλήλους που εξακολουθούν να εργάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς να μη ζητήσουν την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών διότι μια τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με ακύρωση του ασφαλιστικού χρόνου. Με λόγια απλά αν ο ΕΛΕΜ δεχόταν να επιστρέψει τις εισφορές του οι υπάλληλοι αυτοί δεν έπρεπε να δεχθούν την επιστροφή. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύθηκε η με αριθμό 1352/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), η οποία απέρριψε σχετική αγωγή συνταξιούχων με το σκεπτικό ότι η αγωγή δεν είναι νόμιμη, ότι δηλαδή κανένας συνταξιούχος δεν δικαιούται να ζητεί την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που υπήρξε το «διαβατήριο» για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης. Κατωτέρω δημοσιεύουμε την ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου για να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση.
Με την ευκαιρία επαναφέρουμε την άποψή μας σχετικά με το θέμα των όποιων αποθεματικών του ΕΛΕΜ έχουν απομείνει. Η μόνη λύση είναι η χορήγηση «συμπληρωματικής» επικούρησης, αφού προηγουμένως γίνει μια αναλογιστική μελέτη η οποία θα προσεγγίζει το θέμα των παραμέτρων με βάση τις οποίες θα γίνει ο επιμερισμός των αποθεματικών αυτών σε όλους όσους έχουν συμβάλλει στη δημιουργία των. Οδηγός για τη λύση αυτή είναι οι παραδοχές της υπ’αρ. 2199/2010 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι όποιες προσωπικές στρατηγικές θα πρέπει να παραμερισθούν διότι οι καιροί ου μενετοί. Άλλωστε σας είναι γνωστό ότι πολύ πρόσφατα υπήρξε αιφνιδιαστική νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έτεινε στο να περιέλθουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΕΜ στο ΕΤΕΑ. Το γεγονός ότι προσωρινά φαίνεται να ανεστάλη η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθει με μία….μεταμεσονύκτια τροπολογία.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1352_2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών