Ιαν 14

Τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως Εφετείο) με την υπ’αριθμ. 40/2020 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 14 εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν απο το Ταμείο Πρόνοιας τους, εφάπαξ λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό.