Νοέ 11

Τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ως Εφετείου) για υπόθεση εργατικής διαφοράς

Με την υπ’ αριθμ. 13733/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εφέσεων) έγινε δεκτή η έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και του επιδικάσθηκε το σύνολο του αιτούμενου με την αγωγή ποσού των 12.000 ευρώ για εργατικές απαιτήσεις του απο τον πρώην εργοδότη του.