Απρ 24

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση εφάπαξ

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 1767/2019 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας ο οποίος διεκδικούσε εφάπαξ λόγω προαγωγής απο το αλληλοβοηθητικό του ταμείο. Το ποσό που επιδικάσθηκε τελεσίδικα ανήλθε σε 40.000 ευρώ πλέον τόκων