Μάι 6

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση εφάπαξ

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1501/2020 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 3 εντολέων μας για υπόθεση εφάπαξ προαγωγής.