Μάι 4

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση άκυρης απόλυσης

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1103/2019 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην εργαζόμενης σε εταιρεία εστίασης και της επιδίκασε το ποσό των 25.000 ευρώ νομιμοτόκως