Μάι 18

Τελεσίδικη απόφαση για το συμβόλαιο εξερχόμενων μελών ΣΥΑΤΕ

Σας ενημερωθούμε ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως Εφετειο) εξέδωσε την υπ αριθ 5205/2018 απόφαση του επι εφέσεων της Αγροτικής ΑΕΓΑ και του ΣΕΤΑΠ. Με την απόφαση του το Δικαστήριο απέρριψε αμφότερες τις εφέσεις και έκρινε τελεσίδικα ότι τόσο η ασφαλιστική εταιρεία όσο και ο Συλλογος ευθύνονται για την καταβολή της παροχής που δικαιούται κάθε υπάλληλος της ΑΤΕ. Η απόφαση αυτή αφορά στις εφέσεις που συζητήθηκαν την 10.2.2017. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΣΥΑΤΕ και εκτιμούμε ουι θα αποτελέσει οδηγό και για τις εκκρεμούσες παρόμοιες υποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θ ειδοποιηθούν από το γραφείο μας.