Δεκ 3

Σημαντική απόφαση του Εφετείου επί των αντιρρήσεων της Εκκαθάρισης

Το Εφετείο Αθηνών (3μελούς συνθέσεως) με την υπ’αρ. 6211/2020 απόφασή του ακύρωσε εν μέρει την υπ’αρ. 345/2018 πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία είχαν απορριφθεί οι αναγγελθείσες απαιτήσεις πρώην Διευθυντή της ΑΤΕ. Το Εφετείο αναγνώρισε τις απαιτήσεις του συνολικού ποσού 282.180,65 ευρώ. Είναι η πρώτη απόφαση που εκδίδεται επί του θέματος των αντιρρήσεων της Εκκαθάρισης, είναι τεκμηριωμένη απόλυτα και επιβεβαιώνει την γενική άποψη ότι η πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε σχεδόν στο σύνολό τους τις αναγγελθείσες απαιτήσεις είναι αναιτιολόγητη.