Πολιτική Προστασίας

(Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27-4-2016)

Το απόρρητο των δεδομένων της lamakr.gr έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση μας, H lamakr.gr, η οποία θέλει να είναι διαφανής ως προς το ζήτημα της επεξεργασίας τους, και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς τους (π.χ. χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης από και προς την βάση δεδομένων, έλεγχο από antivirus σε επίπεδο serverfirewalliptables, κλπ.). Επομένως, η επιχείρηση lamakr.gr, που εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 35 Αθήνα, Ελλάδα 115 23, εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, τηρώντας μια πολιτική την οποία σας εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω:

Συλλογή και διατήρηση δεδομένων

H lamakr.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της. Τα mail τα οποία ενδεχομένως εσείς να προωθήσετε παραμένουν μόνο στους mail server και δεν χρησιμοποιείται το mail σας  για κανέναν άλλο σκοπό πέραν από την επικείμενη απάντηση-επικοινωνία.

Προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας που έχει πρόσβαση στα mail συντελεί και το τμήμα επικοινωνίας με τον πελάτη και απαρτίζεται από πολύ συγκεκριμένα άτομα με ελεγμένες αρμοδιότητες,

Δικαιώματα πρόσβασης

Τα άτομα που έχουν έρθει σε επικοινωνία με την lamakr.gr διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορούν να αιτηθούν διαγραφή του ιστορικού των mail  μέσω αποστολής  email στο lamakrlaw@gmail.com.

Χρήση cookie και άλλων τεχνολογιών

H lamakr.gr χρησιμοποιεί «cookies» για να σας επιτρέψει να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας και να βοηθήσετε στην εξατομίκευση της online εμπειρίας σας.

Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει συχνά ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τους υπολογιστές ενός ιστότοπου και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να τα απορρίπτει  ή να σας ειδοποιεί όταν έχει οριστεί cookie. Εάν απορρίψετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπό μας.

H  lamakr.gr δεν επιτρέπει σε άλλες εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα cookies τους στον υπολογιστή σας.