Οκτ 15

Ορισμός νέας δικασίμου για υπόθεση αποζημίωσης αποχώρησης

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο σε όσους είχαν υποβάλει παραίτηση πριν από την 27.7.2012, η παραίτησή τους έγινε δεκτή από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εντός μηνός από της υποβολής της και εν συνεχεία άσκησαν αγωγή καταβολής του 50% ή 40% της αποζημίωσης απόλυσης. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στο οποίο επρόκειτο να δικασθεί στις 14.5.2020 και ματαιώθηκε λόγω COVID -19. H υπόθεση επαναφέρθηκε οίκοθεν από το Δικαστήριο και νέα δικάσιμος ορίστηκε η 13.5.2021. Θα καταβάλουμε προσπάθεια να ορισθεί συντομότερη δικάσιμος. Αν κάτι τέτοιο συμβεί θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανάρτησή μας.