Ιαν 28

Νέα τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για υπόθεση εφάπαξ

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 583/2020 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν αυξημένο εφάπαξ απο το Αλληλοβοηθητικό τους Ταμείο.