Αυγ 30

Νέα προσωρινή διαταγή για λειτουργία καταστήματος μαζικής εστίασης

Με σημερινή απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά έγινε εκ νεου δεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης σφράγισης μεγάλου παραλιακού καταστήματος μαζικής εστίασης γενομένης δέκτης της αντίστοιχης αίτησης που υποβάλαμε. Η Διαταγή διασφαλίζει την απασχόληση 134 εργαζομενων στην επιχείρηση