Μάι 12

Νέα δικάσιμος των αντιρρήσεων του Εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος θα συζητηθούν την 1.6.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας) στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6 με αριθμό πινακίου Ρ1/1.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαταστάθηκε ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ και ορίστηκε η εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία ως εκκαθαριστής.