Φεβ 24

Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών ΑΤΕ

Με την υπ’αρ. 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 10 πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών (συμβόλαιο ΣΕΠΑΤΕ).