Απρ 29

Νέα αγωγή για δάνειο ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε αγωγή δανειολήπτριας του ΟΣΥΑΤΕ η οποία είχε λάβει δάνειο 157.000 ευρώ. Παρότι επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση και η δανειολήπτρια έπρεπε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου δανείου η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αρνήθηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη περίπτωση και συνεπώς η δικαστική οδός ήταν η μόνη διαθέσιμη. Πρώτη δικάσιμος της αγωγής ορίστηκε τον Οκτώβριο του 2015