Φεβ 29

Με τι ασχολείται το γραφείο μας;

Διαπιστώσαμε τελευταία ότι αρκετοί πελάτες μας έχουν την εντύπωση ότι το γραφείο μας ασχολείται μόνο με εργατικές υποθέσεις. Η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εργασιών μας είχε σχέση εργατικές υποθέσεις όπως είναι οι υποθέσεις των υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης. Η αλήθεια όμως είναι ότι το γραφείο μας ασχολείται με όλες τις υποθέσεις (εμπορικές, οικογενειακές, κληρονομικές, ποινικές, διοικητικές και ακινήτων κλπ) εξαιρουμένων των υποθέσεων ναρκωτικών. Η διευκρίνιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την σωστή ενημέρωση των πελατών μας.