Ιαν 12

Κατάθεση προσφυγών για την φορολόγηση του βοηθήματος ΕΛΕΜ

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας ξεκίνησε την κατάθεση προσφυγών στα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία για το ζήτημα της φορολόγησης του εκτάκτου βοηθήματος που χορηγήθηκε απο τον ΕΛΕΜ. Ήδη κατατέθηκαν προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, Αθηνών και Πειραιώς.