Ιούλ 16

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς διαμεσολάβηση;

1. Όλοι γνωρίζετε εδώ και πολύ καιρό ότι διακινούνταν επίμονα το σενάριο της «διαμεσολάβησης», ότι δηλαδή θα ασκούνταν αγωγές από τους δικαιούχους του συμπληρωματικού εφ’ άπαξ κατά του Ταμείου Προνοίας, εν συνεχεία θα ακολουθούσε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης και με τον τρόπο αυτό στο άψε-σβήσε οι τυχεροί θα εισέπρατταν ό, τι η διαμεσολάβηση θα επιδίκαζε. Είναι αυτονόητο ότι η διαμεσολάβηση προϋπέθετε την σύμφωνη γνώμη του Ταμείου, κάτι που οι διακινούντες την ιδέα αυτή διέδιδαν ότι είναι εξασφαλισμένη. Έχουμε την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι το σύστημα προχώρησε μέχρι και σε διορισμό «διαμεσολαβητή», άγνωστο όμως γιατί δεν ολοκληρώθηκε.
2. Αργότερα, όταν κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι το Ταμείο προτίθεται να καταβάλει το ποσό των 5.000€ ως προκαταβολή σε κάθε δικαιούχο, η πληροφορία αυτή διακινήθηκε από το σύστημα με την προσθήκη ότι αμέσως μετά την είσπραξη των 5.000€ θα ακολουθούσε η «διαμεσολάβηση» για την καταβολή και του υπολοίπου ποσού. Έτσι θα είχαμε «μ’ ένα σμπάρο δυο τριγόνια». Είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων πίστεψαν την ιστορία αυτή που θα οδηγούσε σε προνομιακή ικανοποίηση των μυημένων στο σύστημα αυτό προς το οποίο και διακινήθηκαν. Δεν σας κρύβουμε ότι το γραφείο μας ασφαλώς και ζημιώθηκε από την επίμονη διακίνηση του σεναρίου της «διαμεσολάβησης», δεν μπήκε όμως ποτέ στην λογική να ακολουθήσει την τακτική αυτή, σεβόμενο την αξιοπρέπεια όλων των δικαιούχων προς τους οποίους πάντοτε είπε την αλήθεια.
3. Το Ταμείο έκανε συγκεκριμένη πρόταση για όσους έχουν κάνει αγωγή για το θέμα αυτό διαψεύδοντας με τρόπο κατηγορηματικό το σενάριο της «διαμεσολάβησης», ενώ επίκειται η επέκταση της πρότασης και για όσους δεν έχουν κάνει αγωγή. Επιβεβαιώθηκε, συνεπώς, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η «διαμεσολάβηση» μύθος ήταν και μας τελείωσε. Και το ερώτημα του Καβάφη «Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους» παραφραζόμενο, παραμένει επίκαιρο: «Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς «διαμεσολάβηση;»