Σεπ 12

Θετική Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ανεστάλη η δεκαήμερη σφράγιση μεγάλης επιχείρησης εστίασης η οποία (σφράγιση) είχε διαταχθεί από το τοπικό αστυνόμικο τμήμα καθώς πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής