Φεβ 9

Θετική δικαστική απόφαση για συμπληρωματικό εφάπαξ υπαλλήλων της ΑΤΕ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 84/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό 7 υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι διεκδικούσαν συμπληρωματικό εφάπαξ από το Ταμείο Προνοίας λόγω υπερωριών και νυχτερινής εργασίας. Τα ποσά τα οποία επιδικάσθηκαν ανήλθαν σε 16.425, 13.692, 17.966, 18.504, 12.049, 19.999 και 19.618 αντίστοιχα.