Φεβ 9

Θετική δικαστική απόφαση για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 101/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό εντολέα μας ο οποίος είχε απολυθεί από εταιρεία φαρμακευτικών ειδών χωρίς να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Το ποσό που του επιδικάσθηκε ανήλθε στις 19.200 ευρώ εκ των οποίων κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 9.000 ευρώ.