Φεβ 26

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά επί ναυτιλιακής υποθέσεως

Το Πρωτοδικείο Πειραιά με την υπ αριθμ. 1001/2018 απόφασή Του (τμήμα ναυτικών υποθέσεων) έκανε δεκτή αίτηση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας για διορισμό διοίκησης σε ναυτιλιακή εταιρεία ενώ ταυτόχρονα απέρριψε αντίθετη αίτηση του αντιδίκου μας.