Νοέ 21

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής

Με την υπ’αρ. 11476/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και υποχρεώνεται να καταβάλει ο αντίδικός του ποσό 48.347 ευρώ λόγω συμβάσεως δανείου.