Απρ 19

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (ως εφετείου) για αποζημίωση αποχώρησης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ως εφετείο) με την υπ αριθμ. 3525/2018 απόφασή Του έκανε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην εργαζομένου μεγάλου βιομηχανικού ομίλου της χώρας και αναγνώρισε την υποχρέωση της εναγομένης εταιρείας να καταβάλει στον εντολέα μας πλήρη αποζημίωση αποχώρησης αφού έγινε δεκτό ότι στην επιχείρηση υφίστατο αντίστοιχη επιχειρησιακή συνήθεια.