Οκτ 1

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 703/2015 απόφασή Του έκανε δεκτή την ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και του επιδίκασε αναπροσαρμοσμένη αποζημίωση απόλυσης με βάση τον νέο μεγαλύτερο βαθμό που είχε όσο ήταν στην υπηρεσία της ΑΤΕ.