Μαρ 3

Θετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ενοχικού Δικαίου) με την υπ’αρ. 3075/2014 απόφασή του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκηθεί εις βάρος εντολέων μας για υποτιθέμενες ζημίες από έκρηξη στο πρατήριο εμπορίας πετρελαιοειδών που οι εντολείς μας διατηρούν σε νησί του Αιγαίου. Το Δικαστήριο, επίσης, καταδίκασε τους ενάγοντες στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων των πελατών μας ύψους 15.000 ευρώ.