Σεπ 6

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Με την υπ αριθμ. 1547/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 4 πρώην υπαλλήλων πιστωτικού ιδρύματος με την οποία (αγωγή) ζητούσαν την καταβολή αυξημένου εφάπαξ αποχώρησης λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό.