Σεπ 3

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Με την υπ αριθμ. 1557/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 16 εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν αυξημένο εφάπαξ απο το αλληλοβοηθητικό τους ταμείο λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό.