Μάι 12

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 2583/2018 απόφασή του έκανε δεκτή την ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας κατά ειδοποιητηρίου ταμειακής υπηρεσίας Δήμου ύψους 13.000 ευρώ. Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η έκδοση του ειδοποιητηρίου βασίστηκε σε μη ορθή συμπεριφορά των οργάνων του ίδιου του εκδόσαντος Δήμου και προχώρησε στην ακύρωση αυτού.