Δεκ 4

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Με την υπ αριθμ. 2066/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό υπαλλήλου της ΑΤΕ με την οποία ζητούσε την αναπροσαρμογή του δικαιούμενου εφάπαξ λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό. Το ποσό που του επιδικάσθηκε ανήλθε σε 46.000 ευρώ ενώ η απόφαση κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ.