Σεπ 27

Θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικειου Αθηνών για αγωγή δανείου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 8259/2017 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας και υποχρέωσε την αντίδικο να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 29.000 ευρώ λόγω δανείου.