Απρ 27

Θετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών έπι υπόθεσης προαγωγής

Με την υπ αρ 1564/2024 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε τελεσίδικα δεκτά ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος μας και απορρίφθηκε ασκηθείσας έφεση της PQH AΕ